061-434-5355
“บ้าน” คือ ที่พักอาศัย
สำหรับครอบครัว

ทางเราจึงให้ความใส่ใจในการออกแบบ เพราะการออกแบบและการจัดวาง ต้องให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ขนาดของพื้นที่ใช้งานในห้องต่าง ๆ เราจึงออกแบบให้มีความแตกต่าง โดยคำนึงถึงผู้ใช้สอยจริงเป็นหลัก และออกแบบพื้นที่ใช้สอยในแนวคิดที่ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย โดยยึดหลักแนวคิด Design Follow User ท่านจึงจะได้บ้านที่สวยงามและความแตกต่าง ของ “บ้าน” จากโครงการเรา

Design by FUNCTION

การจัดวางของพื้นที่ใช้สอยของแต่ละ

กิจกรรมเพียงพอและใช้งานได้จริง

Design by NOW

การออกแบบและใช้วัสดุ อุปกรณ์

ให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนไป

Design by YOU

การให้ความคำนึงถึง “คุณ” เป็นหลัก

ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ทุกวัน